Chúng tôi muốn bạn được an toàn, vui vẻ và được chăm sóc trong thời gan bạn sống ở đây và học tập tại một trong các trường của chúng tôi. Tại bang Victoria, Úc, dịch vụ hỗ trợ học sinh do một mạng lưới gồm các giáo viên, bạn bè và gia đình quan tâm, cung cấp.

Đây có thể là lần đầu tiên bạn sống xa nhà và thậm chí là lần đầu tiên đến một đất nước xa lạ. Chúng tôi quan tâm đến các học sinh quốc tế của chúng tôi. Sự an toàn của các học sinh quốc tế là quan trọng đối với chúng tôi. Từ thời điểm bạn đến bang Victoria, suốt cho đến ngày cuối cùng của bạn ở trường.

a teacher having a discussion with a student in the classroom 

Trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn

Khi bạn sống với một gia đình người bản xứ, thay vì với cha, mẹ hay họ hàng được chấp thuận, thì Chính Phủ Bang Victoria chịu trách nhiệm về sự an lạc của bạn tại Úc. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ học sinh quốc tế trong thời gian bạn học tập ở nước ngoài. Sự an toàn và an lạc về tinh thần là một phần quan trọng của cảm giác an toàn.

Vai trò hỗ trợ này được Vụ Giáo Dục và Hợp Tác Quốc Tế tại Bộ Giáo Dục và Đào Tạo(DET)và nhà trường của bạn chăm lo. Chúng tôi là các đối tác mạnh mẽ, những người muốn một kết quả chính: chắc chắn là bạn được an toàn, thoải mái và vui vẻ tại bang Victoria, cả ở trong và ngoài nhà trường của bạn.

Đúng trường

Chúng tôi đảm bảo là trường mà bạn dự học là trường tốt nhất. Bạn sẽ có được một chương trình giáo dục, chăm lo và hỗ trợ mà bạn cần để vui vẻ và thành công trong việc học tập của bạn. Các trường trung học của chúng tôi hđã qua một quy trình khắt khe về xét công nhận hoạt động học thuật và chăm lo cho sự an lành của học sinh.

Gia đình người bản xứ thích hợp

Nhà trường của bạn chọn được cho bạn một gia đình mới phù hợp nhất với bạn và hướng dẫn bạn trong suốt quá trình này. Chúng tôi chỉ chọn các gia đình mà chúng tôi biết là sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian bạn đang quen dần với cuộc sống mới và việc học tập của bạn tại Úc. Chúng tôi thường xuyên đưa ra cho họ những lời khuyên về cách giúp bạn thích nghi và vươn tới.

Đội ngũ nhân viên am hiểu về các nhu cầu của học sinh quốc tế

Các trường của chúng tôi có nhân viên giàu kinh nghiệm về việc hỗ trợ học sinh quốc tế:

 • Lãnh đạo nhà trường như Hiệu Trưởng hay Hiệu Phó có bổn phận quan tâm đến sự an lạc của bạn (theo luật lệ của Úc về học sinh quốc tế).
 • Điều Phối Viên phụ trách Học Sinh Quốc Tế của bạn là mối liên lạc chính của bạn khi bạn có các câu hỏi, thắc mắc, các vấn đề và họ sẽ chăm lo về nơi ở của bạn.
 • Các nhân viên trợ giúp đa văn hóa hay ngôn ngữ giúp đỡ bạn trong các vấn đề về văn hóa và ngôn ngữ.
 • Các giáo viên môn Tiếng Anh như là Ngôn Ngữ Thứ Hai (English as a Second Language - ESL) dành cho bạn sự hỗ trợ về ngôn ngữ Tiếng Anh và hướng dẫn giúp đỡ.
 • Các cố vấn nghề nghiệp giúp bạn chọn được sự kết nối liên thông của bạn đến bậc đại học và việc tham gia vào lực lượng lao động.
 • Điều phối viên của khối lớp chịu trách nhiệm về toàn bộ khối lớp và làm việc chặt chẽ cùng các cố vấn nghề nghiệp, giáo viên ESL và các vị trí lãnh đạo khác trong trường.
 • Y tá và chuyên viên tư vấn giúp đỡ về sức khỏe và sự an lạc của bạn.

Sự hỗ trợ tận tụy

Điều Phối Viên phụ trách Học Sinh Quốc Tế của bạn có thể là mối liên lạc quan trọng nhất khi bạn đến nơi. Họ hiểu những gì mà hầu hết học sinh quốc tế cảm nhận và vượt qua và có thể đưa ra cho bạn những lời khuyên về các cách có được tối đa từ trải nghiệm của bạn.

Họ cũng làm cho phụ huynh của bạn được tham gia và được thông báo bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn bằng các báo cáo bằng giấy tờ, các cuộc gọi điện thoại và các cuộc họp trực tiếp ít nhất là một năm một lần.

Hãy góp tiếng nói và được lắng nghe

Chúng tôi biết là mỗi người là một cá thể độc đáo và chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội cho chúng tôi biết những gì bạn cần. Điều Phối Viên phụ trách Học Sinh Quốc Tế và giáo viên của bạn sẽ lắng nghe các lo lắng của bạn và giúp bạn vượt qua bất kỳ thách thức nào.

Chương trình giới thiệu định hướng và hỗ trợ liên tục ở trường

Tất cả các nhà trường của chúng tôi đều có một chương trình định hướng và sự giúp đỡ liên tục để bạn ổn định cuộc sống. Những chương trình này bao gồm thông tin và lời khuyên về:

 • chương trình học tập và sự tiến bộ trong học tập của bạn
 • việc mua sách vở, quần áo đồng phục và các đồ dùng học tập khác
 • tư vấn, chăm sóc sức khỏe và an toàn cá nhân
 • việc quản lý tài chính và đáp ứng các đòi hỏi về thị thực
 • việc kết bạn và gia nhập các mạng lưới xã hội hay cộng đồng
 • việc thích nghi với một nền văn hóa mới
 • việc đi lại trong khu vực địa phương của bạn
 • các hoạt động trong năm học và ngoài giờ học
 • việc có được tối đa từ trải nghiệm của bạn về việc cư ngụ với gia đình người bản xứ của bạn
 • việc lựa chọn môn học, nghề nghiệp và kết nối liên thông đến bậc đại học
 • các cách để thích nghi, ứng phó và thích nghi trở lại khi bạn về lại đất nước quê hương

Tất cả các học sinh đều nhận được các tư liệu sau:

 • một bộ thông tin giới thiệu định hướng
 • một tập hướng dẫn về thủ tục trước khi lên đường và khi đến nơi
 • một thẻ gồm các mối liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

Tất cả các trường được công nhận đều cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và về sự an lạc của học sinh quốc tế, cộng với các dịch vụ giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ bên ngoài, mà không mất chi phí thêm.

Last Update: 24/07/2020 11:17 AM