A wide shot oversee the riverbank in Melbourne CBD  

Cuộc sống ở Victoria

Bang Victoria, Úc, cho hoc sinh một lối sống tuyệt vời để nuôi dưỡng sự thành công và tự tin vững bước trong cuộc sống. Từ năm 2011, Melbourne luôn được tổ chức Chuyên gia Kinh Tế (the Economist) bình chọn là ‘Thành phố đáng sống nhất trên thế giới’ với điểm số cao trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và môi trường, sự an toàn và cơ sở hạ tầng và sự bền vững nói chung. Trong cuộc khảo sát QS về các Thành phố Tốt nhất cho Học sinh, Melbourne đứng thứ hai trong số những thành phố tốt nhất trên thế giới dành cho học sinh. Hãy tìm hiểu thêm lý do tại sao Victoria là nơi tuyệt vời để sống…

Last Update: 24/07/2020 11:24 AM