Three students sitting in the garden  

Học tập tại bang Victoria

Các trường công lập bang Victoria là điểm đến lựa chọn của học sinh quốc tế. Các trường của chúng tôi cung cấp cho học sinh quốc tế chương trình giáo dục chất lượng cao, hướng dẫn kèm học tiếng Anh tuyệt hảo, dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phúc lợi, cung cấp dịc vụ chỗ ở tại nhà người bản xứ (homestay) an toàn, và con đường dẫn đến bậc học cao hơn. Hãy tìm hiểu thêm về vấn đề học tập với chúng tôi…

Last Update: 24/07/2020 12:23 PM