Trường Quốc Tế Bang Victoria của Sharjah (Victoria International School of Sharjah - VISS school) được thành lập, là một sự cộng tác chặt chẽ giữa Chính Phủ Bang Victoria và Tiểu Vương Quốc Sharjah trong Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, dựa trên các đích giáo dục được hai bên cùng chia sẻ.

Mô hình nhà trường của bang Victoria đã được Tiểu Vương Quốc chọn là mô hình đi đầu trên thế giới. Đây là một minh chứng nổi bật và nêu bật vị trí quốc tế của hệ thống giáo dục của bang Victoria.

Một sự khởi đầu tuyệt vời để đi đến một liên minh lâu dài

Trường Quốc Tế Bang Victoria của Sharjah là sáng kiến đầu tiên được khởi sự theo một Biên Bản Ghi Nhớ được ký vào tháng Mười Một năm 2005 giữa Thủ Hiến Bracks và Hoàng Thân Sheik Dr Sultan Bin Mohammed Al-Qasimi, Người Trị Vì Tiểu Vương Quốc Ả Rập Sharjah. Nhà trường bắt đầu hoạt động vào ngày 2 tháng Chín năm 2007. Thủ Hiến Brumby mở trường tiểu học vào tháng Hai năm 2008 và đã tiến hành lễ khai trương chính thức của nhà trường vào năm 2010.

Chia sẻ kinh nghiệm và các tư liệu

Sáng kiến Trường Quốc Tế Bang Victoria của Sharjah đã là một sự cộng tác to lớn. Chính Phủ Sharjah sở hữu và điều hành nhà trường. Trường được xây dựng trên đất do Hoàng Thân Sheik Dr Sultan Bin Mohammed Al-Qasimi, Người Trị Vì Tiểu Vương Quốc Ả Rập Sharjah hiến tặng.

Mô hình của bang Victoria về hệ thống giáo dục nhà trường là cơ sở của những gì đã được thực hiện trong nhà trường này, bao gồm:

  • chương trình học – các Tiêu Chuẩn Học Tập Thiết Yếu của Bang Victoria (Victorian Essential Learning Standards - VELS) và Bằng Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học của Bang Victoria (Victorian Certificate of Education - VCE)
  • phương pháp sư phạm
  • đánh giá và báo cáo
  • các thực hành về việc cải thiện và tính minh bạch của nhà trường.

Mẫu thiết kế trường học đầy sáng tạo

Mẫu thiết kế về môi trường học tập tại Trường Quốc Tế Bang Victoria của Sharjah phản ánh các thực hành hiện đại của bang Victoria trong học tập và giảng dạy. Mô hình này khác nhiều so với những gì hiện đang được thấy tại UAE và mô hình này kết hợp mẫu thiết kế trường học cấp quốc tế cũng như các trang thiết bị hiện đại.

Một điển hình về giáo dục bang Victoria

Mặc dù nó không phải là một trường học Victoria, VISS là một sự chứng thực xuất sắc cho Victoria và nhấn mạnh vị thế quốc tế của hệ thống giáo dục bang Victoria.

Các VISS hoạt động theo mô hình Victoria của giáo dục học, bao gồm cả chương trình giảng dạy , phương pháp sư phạm , đánh giá và báo cáo và trách nhiệm giải trình học và thực hành cải tiến.

Các thiết kế của môi trường học tập tại VISS phản ánh thực tiễn Victoria hiện đại trong học tập và giảng dạy. Nó kết hợp thiết kế trường học đẳng cấp thế giới và các phương tiện tiên tiến.

Kinh nghiệm quốc tế cho các giáo viên của bang Victoria

Bang Victoria là một nguồn đào tạo đội ngũ giảng dạy chính, bởi những giáo viên này được đánh giá cao về phương pháp giảng dạy của họ. Tất cả đội ngũ giảng dạy đều được Chính Phủ Sharjah tuyển dụng trực tiếp.

Các giáo viên của bang Victoria có thể tận dụng cơ hội phát triển chuyên môn quý báu thông qua chương trình làm việc tại nhà trường và mang về những kinh nghiệm của họ để đưa vào hệ thống giáo dục của bang Victoria.

 

Đáp ứng chương trình giáo dục từ mẫu giáo đến Lớp 12

Nhà trường là cho cả hai giới và cuối cùng là sẽ đáp ứng cho 2400 học sinh từ mẫu giáo đến Lớp 12. Còn có cả nhà trẻ cho trẻ từ khi sinh.

Thông tin thêm

 

Hãy liên hệ với Trường Quốc Tế Bang Victoria của Sharjah để biết thêm thông tin về nhà trường.

​​
Last Update: 24/07/2020 11:26 AM