​Chính quyền bang Victoria quan tâm đến học sinh quốc tế theo học tại các trường ở bang Victoria và tổ chức nhiều sự kiện để đảm bảo rằng học sinh có thời gian học tập tuyệt vời với chúng tôi tại đây.

Ghi nhận thành tích nổi bật

Giải thưởng Học sinh Quốc tế bang Victoria (Victorian International School Students Awards) nhằm tôn vinh và ghi nhận những học sinh quốc tế bang Victoria đạt kết quả xuất sắc và thành tich nổi bật của họ. Học sinh quốc tế lớp 11 và lớp 12 được trao các giải thưởng về: kết quả học tập xuất sắc, thành tích trong nghệ thuật, tham gia hoạt động cộng đồng, công dân toàn cầu, thành tích trong thể thao, và lãnh đạo học sinh. Chính quyền bang Victoria cũng trao thưởng cho một học sinh lớp 12 giải Học sinh Quốc tế của Năm – Giải thưởng Đại sứ (Ambassador Award).

Last Update: 21/10/2021 10:19 AM