​Find a School in Victoria

Right School, Right Place. Choose from over 200 accredited Government Schools across Melbourne, Victoria.

 
A wide shot oversee the riverbank in Melbourne CBD  

Chương Trình Học Sinh Quốc Tế

Sinh sống tại bang Victoria, Úc mang đến cho bạn một phong đời sống sôi nổi, tạo điều kiện cho sự thành công và tự tin đạt được giấc mơ của mình. Melbourne được bình chọn là một trong 5 Thành Phố Dễ Sống Nhất Toàn Cầu bởi tạp chí Economist, ghi điểm cao trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, môi trường trong sạch, sự an toàn và cơ sở hạ tầng. Melbourne cũng là thành phố sinh viên tốt nhất của Úc và thuộc năm thành phố tốt nhất cho sinh viên theo Hướng Dẫn Các Thành Phố Sinh Viên Tốt Nhất của tổ chức QS. Bạn hãy tìm hiểu vì sao Victoria là nơi tốt nhất để sinh sống…
Last Update: 22/08/2023 11:01 AM