​Học sinh quốc tế và học sinh địa phương trên toàn bang Víc-to-ri-a đã có buổi gặp gỡ và cùng nhau thảo luận về làm thế nào để chúng tôi có thể tiếp tục làm tốt hơn nhung trải nghiệm cuộc sống và học tập của học sinh quốc tế ở bang Víc-to-ri-a!

Chuyện chảy và tình bạn là mạnh mẽ như các đoàn đại biểu của sinh viên quốc tế và địa phương từ một số chính phủ, công giáo và các trường độc lập tập trung thảo luận làm thế nào trường có thể tiếp tục tạo ra các cộng đồng toàn cầu.

Học sinh xem mình là công dân toàn cầu và trường học ở Victoria đang tạo ra các cộng đồng toàn cầu thông qua các chương trình giảng dạy, giảng dạy ngôn ngữ, mối quan hệ chị em học, và kết nối sinh viên của họ trên toàn thế giới. Ngoài ra, Victoria có một số lượng lớn sinh viên quốc tế đến từ hơn 70 quốc gia khác nhau mà cũng có những đóng góp có giá trị đối với triển vọng toàn cầu của các trường học của chúng tôi.

International and local students learned, talked and exchange their experiences in the International student event. 

Hơn 100 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 ở các trường công lap, trường tư và trường Công giáo đã tham dự Diễn đàn Học sinh Quốc tế được tổ chức vào ngày 31/05/2016.

Chủ đề của Diễn đàn năm nay là xây dựng niềm tự hào của nhà trường. Các em học sinh gặp nhau tại Tòa Thị chính thành phố Melbourne để chia sẻ ý tưởng ve cach tăng cường chương trình học sinh quốc tế nhằm nâng cao tiếng nói của học sinh, xây dựng niềm tự hào của nhà trường, và giúp học sinh phát triển trách nhiệm công dân toàn cầu và kỹ năng giao thoa văn hóa.

Các học sinh quốc tế và học sinh bản địa cũng nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về nhau, chia sẻ trải nghiệm của mình, và trao đổi suy nghĩ về cuộc sống, công việc học tập, và giao thoa với học sinh từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Các học sinh cho chúng tôi biết rằng các em đã có một Diễn đàn tuyệt vời. Nhiều em còn hào hứng muốn tiếp tục các cuộc thảo luận sâu hơn tại trường của các em, và, nhiều tình bạn mới cũng nảy nở trong ngày hôm đó.

Last Update: 20/07/2016 3:13 PM